صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

 دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی

   دانشگاه صنعتی شریف

تحصیلات تکمیلی

 دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی  دانشگاه صنعتی شریف - تحصیلات تکمیلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی

فهرست

 

 

اطلاعات

پذيرش

مصوبات و آئين نامه ها

نمونه فرمها

آرشیو اخبار

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

دانشکده ها

 

 

دانشكده شيمي

دانشكده علوم رياضي

دانشكده فيزيك

دانشكده مديريت و اقتصاد

دانشكده مهندسي برق

دانشكده مهندسي شيمي ونفت

دانشكده مهندسي صنايع

دانشكده مهندسي عمران

دانشكده مهندسي كامپيوتر

دانشكده مهندسي مكانيك

دانشكده مهندسي و علم مواد

دانشكده مهندسي هوا فضا

گروه فلسفه علم

دانشکده مهندسي انرژي

پژوهشکده علوم و فناوری نانو

 

اخبـــار

 

 

 

<٠١/٠٤/١٤٠٠> مقررات شرکت در اولین دورۀ آزمون بسندگی زبان انگلیسیِ دانشگاه صنعتی شریف (SEPT)

<٢٩/٠٣/١٤٠٠> راهنماي ثبت نام درآزمون بسندگي زبان انگليسيِ دانشگاه صنعتي شريف (Sept)

<٢٩/٠٣/١٤٠٠> فراخوان ثبت نام آزمون بسندگي زبان انگليسيِ دانشگاه صنعتي شريف(Sept)

<١٩/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه شماره ٥- اطلاعات و دستورالعمل مربوط به برگزاری جلسات مصاحبه غير حضوری داوطلبان آزمون دکتری نيمه متمرکز سال ١٤٠٠- دانشگاه صنعتي شريف

<١٩/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه شماره ٤- آدرس اطاق هاي مجازي دانشكده ها و مراكز دانشگاه صنعتي شريف مصاحبه غيرحضوري دكتري نيمه متمركز سال ١٤٠٠

<١٨/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسی مکانیک- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسی هوافضا- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده شیمی- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسی انرژی - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسی شیمی و نفت- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسی صنایع - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده فیزیک - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه پژوهشکده علوم و فناوری نانو- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مدیریت و اقتصاد - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده علوم ریاضی- دعوت به مصاحبه غیر حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ١٤٠٠

 

<آرشیو اخبار>

محوطه دانشگاه

 

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

سایر اخبار

 

 

<١٧/٠٣/١٤٠٠> : اطلاعیه دانشکده مهندسي کامپیوتر- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> : اطلاعیه دانشکده مهندسي عمران- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> : اطلاعیه شماره ۲دانشکده مهندسي برق- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> : اطلاعیه گروه فلسفه علم - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> : اطلاعیه دانشکده مهندسي مواد- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<آرشیو اخبار>


Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004