صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی > اخبار

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

مصوبات و آئين نامه ها

نمونه فرمها

دانشکده ها

ç اخبار

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

اخبار

 

 

 

<٠١/٠٤/١٤٠٠> مقررات شرکت در اولین دورۀ آزمون بسندگی زبان انگلیسیِ دانشگاه صنعتی شریف (SEPT)

<٢٩/٠٣/١٤٠٠> فراخوان ثبت نام آزمون بسندگي زبان انگليسيِ دانشگاه صنعتي شريف(Sept)

<٢٩/٠٣/١٤٠٠> راهنماي ثبت نام درآزمون بسندگي زبان انگليسيِ دانشگاه صنعتي شريف (Sept)

<١٩/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه شماره يک مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰- دانشکده مهندسی برق

<١٩/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه شماره ٤- آدرس اطاق هاي مجازي دانشكده ها و مراكز دانشگاه صنعتي شريف مصاحبه غيرحضوري دكتري نيمه متمركز سال ١٤٠٠

<١٩/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه شماره ٥- اطلاعات و دستورالعمل مربوط به برگزاری جلسات مصاحبه غير حضوری داوطلبان آزمون دکتری نيمه متمرکز سال ١٤٠٠- دانشگاه صنعتي شريف

<١٨/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسی مکانیک- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسي مواد- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه گروه فلسفه علم - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه شماره ۲دانشکده مهندسي برق- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسي عمران- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مهندسي کامپیوتر- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده علوم ریاضی- دعوت به مصاحبه غیر حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ١٤٠٠

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه دانشکده مدیریت و اقتصاد - راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

<١٧/٠٣/١٤٠٠> اطلاعیه پژوهشکده علوم و فناوری نانو- راهنمای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۴۰۰

 

<صفحه بعدی>

 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004