اهم فعالیت‌ها
 • بررسی درخواست های دانشجویی ( ثبت نام با تاخیر، حذف/ مرخصی تحصیلی، تمدید سنوات تحصیلی، تعریف پایان نامه/ رساله ...)

 • انجام امور مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • بررسی درخواست‌های مهمانی به / از دانشگاه صنعتی شریف

 • صدور گواهی های لازم

 • صدور مجوزهای دفاع از رساله، امتحان جامع، پیشنهاد پژوهشی، دفاع از پایان نامه و مجوز خروج از کشور و ...

 • بررسی پرداخت هزینه‌های همایش‌های داخل/ خارج و رساله

 • انجام تمامی امور مربوط به پذیرش دانشجویان مقطع دکتری

 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و صدور اخطارهای آموزشی

 • بررسی درخواست‌های شرکت در فرصت مطالعاتی تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

 • بررسی درخواست‌های شرکت در دوره های مشترک

 • بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان ممتاز

 •  بررسی تمام درخواست های دانشجویی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش edu.sharif.edu انجام پذیر است.